Våren 2023

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Kursplan finns under länken Dokument.

Människobehandlande organisationer

Kursplan finns under länken Dokument.

Introduktionskurs

Ny kursplan kommer utarbetas