Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap

Högskolan i Gävle

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Jönköping University

Karlstads universitet

Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle

Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete

Lunds universitet, Socialhögskolan

Malmö Högskola, Hälsa och samhälle

Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete

Mälardalens Högskola, Avdelningen för socialt arbete

Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete

Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete

Uppsala universitet, Centrum för socialt arbete (CESAR)

Örebro universitet, Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete