Äldre dokument har vi arkiverat eller publicerat på vår samarbetsyta i Lisam.

Lite längre ner på sidan har vi samlat information om genomförda kurser och workshops.

Nyhetsbrev

rssw-nyhetsbrev-nr-31-januari-2018 (pdf) (127 Kb)
rssw-nyhetsbrev-nr-30-september-2017 (pdf) (196 Kb)
rssw-nyhetsbrev-nr-29-augusti-2017 (pdf) (582 Kb)
rssw-nyhetsbrev-nr-28-maj-2017 (pdf) (126 Kb)
rssw nyhetsbrev nr 27 mars 2017 (pdf) (50 Kb)
rssw-nyhetsbrev-nr-26-januari-2017 (pdf) (49 Kb)

Protokoll från styrgruppsmöten

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2021 (127 Kb)

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2020 (229 Kb)

rssw-minnesanteckningar-styrgruppsmöte-10-oktober-2018 (PDF, 83,4 kB) (83 Kb)
rssw-minnesanteckningar-15-september-2017 (pdf) (87 Kb)
rssw-minnesanteckningar-16-september-2016 (pdf) (73 Kb)
rssw-minnesanteckningar-18-september-2015 (pfd) (110 Kb)
rssw-minnesanteckningar-19-september-2014 (pdf) (56 Kb)
verksamheten-forskarskolan-2008-2011 (pdf) (322 Kb)
styrgruppsledamoter-forskarskolan-2008-2011 (pdf) (20 Kb)
styrgruppsledamoter-forskarskolan-2012 (pdf) (191 Kb)

Doktorandenkät 2018

Enkätsvar 2018 doktorander RSSW, ISV, 2018-10-02 (PDF, 200,1 kB) (200 Kb)

Doktorandenkät 2015

sammanstallning-doktorandenkat-maj-2015 (pdf) (440 Kb)

Genomförda kurser och workshops

Genomförda kurser och workshops (pdf) (136 Kb)

Relaterade dokument

ansokan-om-baltisk-forskarskola-2008 (pdf) (96 Kb)
bakgrund-och-genomforande-nationell-forskarskola-i-socialt-arbete-2008 (pdf) (285 Kb)
rapport-fran-malardalens-hogskola-om-socionomutb-forskarutb-avhandlingar-i-socialt-arbete-1980-2012 (852 Kb)