Vogel, M A (2012) Särskilda ungdomshem och vårdkedjdor. Om ungdomar klass, kön och etnicitet. Stockholm: Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet (avh).

Lundström, T, Sallnäs, M & Vogel, M A (2012) Utvärdering av en förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats vid SiS-institution. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.