Finansierat av Forte med 3 364 000 kronor för perioden 2017-2019.

Projektledare Marta Szebehely, medarbetare Helene Brodin, Sara Erlandsson och Viveca Selander.