Detta komparativa projekt är ett finansierat av den kanadensiska forskningsfonden SSHRC (2,5 miljoner kanadensiska dollar, 2010 – 2017). Projektet är mångvetenskapligt och omfattar forskare inom många olika discipliner, bl. a. sociologi, socialt arbete, ekonomi, medicin, omvårdnad, historia och filosofi från sex länder (Kanada, USA, Storbritannien, Tyskland, Norge och Sverige). Syftet är att identifiera ’promising practices’ när det gäller äldreboenden. Hur kan äldreboenden finansieras, utformas, styras, organiseras så att både de äldre och personalen kan ha ett värdigt liv? Projektet är organiserat i fyra temagrupper (Approaches to care, Work organisation, Accountability, Financing and ownership) inom vilka forskare från olika länder och discipliner samarbetar i ett antal större och mindre projekt. Under projektets senare del kommer även fältstudier i de olika länderna att genomföras. Den svenska projektgruppen deltar för närvarande i en analys av hemsidor för äldreboenden i Sverige och Kanada samt i analyser av bemanning, arbetsorganisation och arbetsdelning. Se en broschyr om projektet och projektplanen.