renita.sorensdotter@socarb.su.se

 
Renita Sörensdotter
 
 

Renita Sörensdotter är fil dr i socialantropologi. Hon arbetar som forskare och lärare vid Centrum för genusstudier. Forskningområdena varierar empiriskt sett, men handlar på ett eller annat sätt om genus, sexualitet, klass, etnicitet, kropp och funktionsförmåga. Sörensdotter disputerade 2008 med avhandlingen Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten, som tar upp hemtjänstpersonalens arbetsvillkor och yrkesroll. Förutom avhandlingsarbetet har hon genomfört andra studier och utvärderingar om vård, omsorg och jämställdhet, samt om ungdomar och sexualitet. För närvarande bedriver Sörensdotter tillsammans med idéhistorikern Ulrika Nilsson ett forskningsprojekt om vulva vestibulit. Det är ett långvarigt smärtsyndrom som ger de drabbade kvinnorna smärtor i slidmynningen, vilket ger effekter på deras sexuella praktik, vardagsliv och kroppsuppfattning.