Hakan.Jonson@soch.lu.se

 
Håkan Jönson
 
 

Håkan Jönson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning rör sociala problem, sociala rörelser och samhälleliga föreställningar om äldre och åldrande. Inom ramen för denna inriktning har han bl.a. studerat brott, övergrepp och vanvård som samhällsproblem. Andra frågor som studerats är äldre omsorgstagares skepsis och motstånd till personal av utländsk härkomst, anhörigas syn på missförhållanden inom äldreomsorg och synen på värdighet och god omsorg bland företrädare för svensk och japansk äldreomsorg. För närvarande planerar han studier om missbruk och åldrande.

Mer information