Forskningsdata

Datainsamling

Forskningsdata

Stockholms universitet erbjuder forskningsstödjande tjänster för hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata.

Bibliotekshylla

Hur arbetar SU med forskningsdata?

Som myndighet har Stockholms universitet ansvar för att lagra, tillgängliggöra och bevara forskningsdata som produceras vid lärosätet.

Laptop

Registrera i DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 40 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Kontakt

Prefekt:
Stefan Wiklund
Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld