DiVA, (Digitala Vetenskapliga Arkivet), är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet, som används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av avhandlingar och andra publikationer från 27 universitet och högskolor i Norden.

För att söka efter studier publicerade vid institutionen rekommenderas direktsökning i DiVA, se länk nedan.