Aktuellt

Hilma Forsman, porträtt

Disputation: Hilma Forsman

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on risk factors, pathways, and interventions

Tack alla ni som besökte årets forskardag om alkohol- och narkotikaproblem!

Om ni vill ha mer information om studierna som presenterades är ni välkomna att kontakta presentatörerna på nedanstående mailadresser. Vi hoppas att vi ses nästa höst då planerar att hålla en liknande forskardag.

Stora framgångar för institutionen när Forte beslutade om forskningsmedel

Vår institution tilldelades ett flertal anslag när Forte den 1 oktober 2019 tillkännagav ansökningar som hade beviljats medel

Debattartikel om behandling av barn som begått grova brott

En otydlig ansvarsfördelning skapar ett slags negativ konkurrenssituation om ansvaret för unga som begått grova brott. Därför måste socialtjänstens uppdrag tydliggöras i lagen, kompetensen utvecklas och resurser tillsättas om den allvarliga ungdomsbrottsligheten och rekryteringen till kriminella gäng ska motverkas, skriver Charlotte Alm och Michael Tärnfalk.

Klass och hur ungdomar skadas av alkohol

Har socioekonomisk status någon betydelse för i vad mån ungdomar dricker för mycket? Patrik Karlsson har tillsammans med Siri Thor och Jonas Landberg undersökt den saken.

Tisdagsseminariet

Tisdagsseminariet

Varannan tisdag kl. 14.30 i rum 814.

David Pålsson (foto: Emil Widstrand)

The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care. On the Licensing and Inspection of Res

David Pålsson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care. On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden" den 9 mars 2018.

Nytt Working Paper

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld