Säkerhet framför behandling

Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete, har pratat med tjejer som bor på SIS-hem och sett att många av dem inte blir bättre av sitt boende - några mår till och med sämre.  Det grundläggande som styr organisationen är säkerhet, framför individens behov av behandling. Den bild hon fått av tjejerna är att de har ett mycket snävt eget handlingsutrymme, samtidigt som de ofta inte förstår riktigt vad det är som förväntas av dem.

Maria Andersson Vogel tar också upp att det inte finns tillräckligt med kompetens inom organisationen för att kunna ge en god behandling, i synnerhet inte för de ungdomar som har en specifikt psykiatrisk problematik. Aftonbladet har gjort en intervju med Maria som du kan se här.

 

Det behövs åldersgräns för SIS-vård

Även Marie Sallnäs, professor i socialt arbete, har uttalat sig tydligt om problemen med SIS-hem i anslutning till att den tvångsvårdade 13-åriga flickan Jasmine tog sitt liv. Marie Sallnäs tar upp att det idag saknas vårdformer för ungdomar med allvarliga psykiska problem och att det är en förklaring till att de hamnar på SIS-hem. Hon menar att det bör införas en åldersgräns för SIS-vård på statliga ungdomshem. Läs mer om intervjun med Marie Sallnäs.

Här kan du se filmen om Jasmine, där intervjun med Marie Sallnäs börjar på 22:35.

 

Du kan hitta flera av Maria Andersson Vogels publikationer på området på vår hemsida, bland annat hennes doktorsavhandling från 2012. Läs mer om och av Maria Andersson Vogel

Läs mer om och av Marie Sallnäs