Den andra maj 2017 samlades 450 boendestödjare, biståndsbedömare, verksamhetsansvariga till en eftermiddag om forskning om boendestöd på institutionen för Socialt arbete samt dess samarbetspartners FoU-Södertörn och FoU Nordost.

Alain Topor gav ett historiskt perspektiv på framväxten av verksamheter inom socialtjänsten som idag hjälper tusentals personer att leva utanför de slutna psykiatriska institutionerna.

Gunnel Andersson lyfte fram boendestödets sociala och relationella aspekter och presenterade även resultaten från en studie om de olika perspektiv som finns i biståndsutredningar och beslut och den verklighet som möter boendestödjarna i deras möte med olika brukare.

Amanda Ljungberg berättade om resultaten från en studie där brukare och boendestödjarna berättade om hjälpande boendestöd, vad den består av (ett relationellt arbete där brukarnas bestämmande spelar en central roll och där praktiska göromål och social samvaro går in i varandra) och vad den kan leda till för den enskilda individen (bland annat ett bättre mående).

Både Gunnel och Amanda lyfte fram boendestödets komplexitet och varnade för risken av förenklingar och detaljstyrning i biståndsbesluten.