Årets forskardag om äldre och äldreomsorg ägde rum 22 mars 2017, då nya forskningsresultat om äldreomsorgens arbetsvillkor; utrikesfödda män som omsorgsarbetare; små hemtjänstföretag; kommunala riktlinjer och Spaniensvenskar presenterades.

Föreläsare var Marta Szebehely, Palle Storm, Helene Brodin, Sara Erlandsson och Anna Gavanas.

Omkring 360 personer med olika intressen av utvecklingen i äldreomsorgen deltog i forskardagen, och bidrog med frågor och diskussionsinlägg i anslutning till de olika presentationerna.