Helene Brodin har tillsammans med Sara Erlandsson och Emelie Shanks beviljats 4,1 miljoner från Fortes utlysning om arbetslivets utmaningar för att genomföra ett treårigt projekt som ska undersöka förekomsten av klientrelaterat hot och våld i öppna sociala insatser samt utforska eventuella könsskillnader i personalens upplevelser av hot och våld. Projektet består av tre delstudier; en registerbaserad studie över arbetsskador som rapporterats som orsakade av klientrelaterat hot eller våld inom öppna sociala insatser, en intervjustudie med första linjens chefer och personal inom öppna sociala insatser samt en intervjustudie med arbetsgivare och politiker.