Bild av Malin Key Södergren
Malin K Södergren. Fotograf Vilhelm Stokstad

Ett nytillskott bland doktoranderna är Malin K Södergren. Hon är socionom och har gått grund- och masterutbildning här vid institutionen. Tidigare har hon varit verksam som socialsekreterare och kurator inom hälso- och sjukvården. Hon har även arbetat vid institutionen som amanuens, parallellt med masterstudierna.

Hennes intresseområde är brukarmakt och då särskilt hur brukares makt organiseras inom välfärdssystemet. Hon arbetar på en avhandling om vad det innebär att vara anställd som brukarföreträdare och/eller brukarrepresentant inom socialtjänst och psykiatri. Huvudhandledare är Lena Hübner och biträdande handledare är Ulla-Karin Schön.