"Isoleringarna måste förstås ses som den yttersta konsekvensen av den mycket ingripande och i sig problematiska vårdform som de låsta ungdomshemmen är”, skriver debattörerna.

Läs hela artikeln här: http://www.etc.se/debatt/isoleringarna-ar-symptom-pa-ett-bredare-problem