Måndagen den 29 april 2019 anordnades en samverkanskonferens om reglering, prevention och behandling av spelproblem vid Stockholms universitet. Totalt samlades 350 deltagare från socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, spelbolag och olika myndigheter. För att få tillgång till filmer och presentationer från dagen, gå till www.su.se/publichealth/spelkonferens2019