Carolina Øverlien. Foto: NKTVS
Carolina Øverlien. Foto: NKTVS

Brottsofferfonden har beviljat 800.000 kronor per år i tre år för projektet ’Våld mellan ungdom i nära relationer – prevalens, sammanhang och ungdomars egna röster’.

Allmäna barnhuset har beviljat 300.000 kronor för projektet ’Våld mellan ungdom i nära relationer – hbtq-ungdomars upplevelser’.

Carolina Øverlien