Aktuellt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
  4. Forskning
  5. Aktuellt
  6. Evidensbaserad praktik - bakom kulisserna

Evidensbaserad praktik - bakom kulisserna

Alexander Björk "Evidence-based practice behind the scenes: How evidence in social work is used and produced"

Alexander Björk. Foto: Eva Dhlin
Alexander Björk.
Foto: Eva Dahlin

Länk till avhandlingens abstract i DiVA

Länk till avhandlingen i fulltext (DiVA)

På ett retoriskt plan är Evidensbaserad praktik (EBP) en självklar målsättning inom socialt arbete, och flera politiska aktörer har fört fram konceptet som ett viktigt mål inom socialtjänsten. Men vad innebär EBP i praktiken, bakom kulisserna? Det är en fråga som inte tidigare tagits på allvar, och som denna avhandling försöker att hitta ett svar på.

Evidensbaserad praktik (EBP) har varit en stor fråga inom socialt arbete i snart två decennier. Konceptet betonar att de insatser och instrument som används inom socialt arbete ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, så kallad evidens. I avhandlingen görs en närgående studie av en socialtjänstenhet som har satsat mycket resurser över en längre tid på att införa EBP. Särskilt fokus riktas mot enhetens användning av instrument och insatser som allmänt brukar betraktas som evidensbaserade. Avhandlingen problematiserar några av de vanligaste ’lösningarna’ inom EBP och för fram flera idéer kring hur arbetet med att öka användningen av evidens och kunskap kan utvecklas.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt:
Stefan Wiklund
Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld