Palle Storm.
Foto: Eva Dalin

Palle Storm försvarade framgångsrikt sin avhandling Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor den 13 april 2018 i Aula Svea.

Läs avhandlingen

Läs om avhandlingen

Handledare var professor Evy Gunnarsson och professor Marta Szebehely, båda Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Opponent var Docent Katarina Andersson, Umeå universitet

Ordförande var professor Evy Gunnarsson

 

The meaning of gender and skin-color in the everyday life of nursing homes: the impact of organizational conditions