Palle Storm.
Foto: Eva Dalin

Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor.

Handledare: Professor Evy Gunnarsson och professor Marta Szebehely, båda Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Opponent: Docent Katarina Andersson, Umeå universitet

Ordförande: Professor Evy Gunnarsson

Disputationen ägde rum i Aula Svea, Stockholms universitet den 13 april 2018.

Läs avhandlingen

Läs om avhandlingen

 

The meaning of gender and skin-color in the everyday life of nursing homes: the impact of organizational conditions