Aktuellt

Foto: Eva Dalin

Ny avhandling: Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment

Therese von Braun försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment" den 15 oktober 2018

Utlysning av doktorandmedel från Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg

Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs. medel för forskning som kan sökas av anställda lärare. Doktorandmedlen uppgår till 1 milj. fördelat på två år och resterande medel måste finansieras av den institution som söker och erhåller CKVO-medel

Puffbild sveaplan vinter

Temadag om våld mot barn

Vilken karaktär har våldet och hur många barn och unga utsätts? Vilka är barns strategier för att hantera våld i familjen? När väljer ett barn att berätta eller att avstå från att berätta om våldet? Hur underlättar eller försvårar professionella barns och ungas berättande? Varför känner många barn att de inte blir lyssnade på? Detta är några av de frågor som avhandlas under dagen.

Foto: Eva Dalin

Rapport från Forskardagen om socialpsykiatri med tema arbete och sysselsättning

350 personer, mest verksamma inom olika socialpsykiatriska verksamheter, men även brukare samlades den 3 oktober i Aulan på Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms Universitet för en halv forskardag kring temat Arbete och Sysselsättning i samarbete med FoU-verksamheterna FoU Nordost, FoU-Södertörn och FoU-Nordväst.

Tisdagsseminariet

Alla tisdagsseminarier äger rum i rum 814, kl.14.30-16. Välkomna!

Rapport från äldreforskardagen 2018

Temat för den 19:de äldreforskardagen vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet var "Äldreomsorger i Sverige - lokala variationer och generella trender"

David Pålsson (foto: Emil Widstrand)

The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care. On the Licensing and Inspection of Res

David Pålsson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care. On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden" den 9 mars 2018.

Maria Andersson Vogel intervjuas av Aftonbladet

Ungdomar kan må sämre av SIS-vård

Maria Andersson Vogel och Marie Sallnäs berättar om sin syn på SIS-hem

FemSem, 7 mars 2017. Seminariets deltagare. Foto: Maria Andersson Vogel

Premiär för Feministisk tisdag

Syftet med dessa seminarier, som återkommer första tisdagen i varje månad, är att skapa stimulerande och utmanande diskussioner om feministiska teorier och dess relevans och användning för forskning i socialt arbete. Vid det första tillfället reflekterade professor Evy Gunnarsson om utvecklingen av genusforskning inom socialt arbete under de senaste decennierna.

Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap

Rapporten ”Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap” har den 3 mars publicerats av FoU Nordost. Författarna är Amanda Ljungberg och David Matscheck, projektledare vid FoU Nordost, samt forskare Alain Topor vid Institutionen för socialt arbete.

Tvångsvård av barn och unga, omslagsbild

Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner

Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

Äldre händer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Ny rapport av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell

Foto: Sanna Tielman

Ny rapport om unga och kriminalitet

Thomas Öhlund har tittat på olika forskningsprojekt om unga och kriminalitet under åren 1995-2013.

Tore Svendsen. Foto: Sanna Tielman Lindberg

Brukarinflytande i och uppföljningar av insatser i den sociala barnavården

Stockholm Stad tog 2012 initiativet till att göra en studie om hur sambandet mellan brukares behov, utredningarnas kvalitet och beviljade insatser beaktas inom den sociala barnavården.

Foto: Eva Dalin

Forskardagen om äldre och äldreomsorg 2016

Den årliga forskardagen om äldre och äldreomsorg ägde rum den 17 mars 2016.

Alexander Björk. Foto: Niklas Björling

Evidensbaserad praktik - bakom kulisserna

Alexander Björk "Evidence-based practice behind the scenes: How evidence in social work is used and produced"

Nytt Working Paper

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?

Viveca framsida

Familjeliv med personlig assistans

Viveca Selanders licentiatavhandling godkändes den 25 september

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsdatabasen
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld