Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Förgätmigej. Foto: Sanna Tielman

Examenshögtid våren 2021

Examenshögtiden är en hyllning till de studerande som avlägger examen vid institutionen för socialt arbete.

Medarbetare sökes

Lediga jobb

Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete. Du hittar mer information om tjänsterna nedan. Sista ansökningsdag 2021-04-26.

Universitetslektor i socialt arbete

Universitetslektor i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt

Universitetslektor i socialt arbete inriktning psykosocialt behandlingsarbete

Ny artikel

How do users with comorbidity perceive participation in social services?

Ulla-Karin Schön, Kari Jess och Amanda Jones har i en kvalitativ intervjustudie undersökt hur drogmissbrukare med samtidigt psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk problematik uppfattar mötet med socialarbetare. Fokus i studien ligger på den sociala process som brukare och socialarbetare befinner sig i, och där det är viktigt att socialarbetaren är medveten om vikten av att etablera ömsesidig tillit. 

Se aktuella artiklar

Ta del av institutionens nyaste forskningspublikationer.

Kraftsamling om svensk insitutionsvård

Med anledning av en lång tids kritiska granskningar och de uppgifter som nu framkommit kring missförhållanden på slutna ungdomshem bjuder Childhood in till en gemensam kraftsamling

Debattartikel

Barnkonventionen gäller även unga som begår brott

Debattartikel där Peter Andersson och Maria Andersson Vogel, tillsammans med 14 kollegor från andra institutioner/lärosäten, mot bakgrund av sin forskning argumenterar emot den senaste tidens politiska förslag om att flytta ansvaret för minderåriga som begår brott från särskilda ungdomshem till Kriminalvården.

Forskarna ställer krav på att de politiker som förespråkar detta ska redovisa vilket kunskapsunderlag de lutar sig emot samt på vilket sätt man menar att en sådan förändring är förenlig med Barnkonventionen som numer är svensk lag.

Zoom, logotyp för bildpuff

Viktig information om undervisning via Zoom

Här har vi sammanställt information och regler för användning av Zoom i undervisning.

Foto: Björn Dalin

Distansundervisning huvudregel hela vårterminen 2021

Uppdaterat 2021-01-21. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU under hela VT-21. Därutöver gäller de skärpta reglerna om maximalt åtta personer vid undervisningsmoment och examinationer. Salstentamen får ej ges.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2