Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Studera, undervisa och arbeta på distans

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen

I coronapandemins inledningsskede glömdes äldreomsorgen bort, vilket är en av huvudorsakerna till att smittan fått så omfattande spridning i många länders äldreboenden.

Foto: Eva Dalin

Biblioteket för socialt arbete integreras med Frescatibiblioteket

Biblioteket för socialt arbete flyttar inom kort sina samlingar till Frescatibiblioteket och i lokalerna vid Sveaplan blir det istället studieplatser. Beslutet om att flytta bibliotekets samlingar till Frescati togs redan 2017 och var planerat att genomföras sommaren 2021, men flytten tidigareläggs på grund av besparingskrav vid universitetsförvaltningen.

All undervisning sker endast digitalt

All undervisning i institutionens och i Stockholms universitets övriga lokaler är inställd från och med onsdagen den 18 mars och terminen ut. Däremot ges undervisning på distans samt i den verksamhetsförlagda utbildningen. Entrédörrar och korridordörrar kommer vara låsta. Endast anställda är tillåtna att vistas i lokalerna (rektorsbeslut).

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Äldreomsorgens låga status öppnar för smittan

Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Äldreboenden särskilt drabbade av coronaviruset

Tine Rostgaard, professor på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet har studerat skillnaden mellan äldreboenden i de nordiska länderna.

Tine Rostgaard hör du 9:45 in i programmet.

Longitudinell studie av utbildningsutfall bland samhällsvårdade barn

Lars Brännström, Hilma Forsman och Bo Vinnerljung har i samarbete med Ylva B Almquist vid Institutionen för folkhälsovetenskap, SU, gjort en ny studie av vad som förklarar skillnader i utbildningsutfall mellan personer med respektive utan erfarenhet av samhällsvård.

Ylva Spånberger Weitz

Identitetsförhandlingar om moderskap i föräldrars berättelser om familjehemsvård

Ylva Spånberger Weitz och Marie Karlsson har studerat hur biologiska föräldrar till familjehemsplacerade barn förhandlar om identitet och föreställningar om moderskap utifrån positionen som förälder på avstånd.

Foto: Niklas Björling

Rapport från Forskardag om socialpsykiatri 11 februari 2020

Förmiddagen den 11 februari samlades cirka 300 personer, socialarbetare inom socialpsykiatrin, personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och andra i aulan på Institutionen för Socialt Arbete.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2