Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Forskardag om socialpsykiatri

Forskardag om äldre och äldreomsorg

Bortom formella planer – brukarmedverkan vid boendestöd

David Matscheck, Amanda Ljungberg och Alain Topor har intervjuat boende och stödpersonal om hur brukarmedverkan fungerar. De har kommit fram till att ett stöd som upplevs som just stödjande, präglas av att det inte är alltför detaljreglerat utan lämnar utrymme för den boendes och stödpersonens egna beslut.

Foto: Eva Dalin

Omsorgsföretagande och könsjämlikhet?

Helene Brodin och Elin Peterson visar genom en studie av entreprenörsskap inom omsorgssektorn hur ojämlikhet döljs och återskapas genom ett missgynnande av entreprenörer som avviker från normer om vithet och maskulinitet.

Unga kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer

Sibel Korkmaz har tillsammans med Carolina Øverlien och Per Moum Hellevik publicerat en artikel om upplevelserna hos unga kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. De har intervjuat 33 unga kvinnor om hur de själva uppfattar våldet, och vilken roll digitala media har för betydelse.

Anneli Silvén Hagström. Foto: Niklas Björling

Ny artikel om barn som växer upp i familj med alkoholism

Anneli Silvén Hagström har tillsammans med Ulla Forinder nyligen publicerat en artikel som handlar om hur det är för barn att växa upp i en alkoholistfamilj. Studien finansierades av FORTE, Systembolagets Alkoholforskningsråd och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Marie Sallnäs. Foto: Kerstin Karell

Barns rättigheter och evidensbaserad vård - hur möts de?

Titti Mattsson,  Juridiska institutionen, Lunds universitet, Sofia Enell, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet och Marie Sallnäs, vid vår egen institution har inlett ett  projekt där de kommer att studera vad de ökade kraven på att barns och ungas individuella rättigheter ska tillgodoses kan innebära i en kollektivt organiserad tvångsvårdkontext (de särskilda ungdomshemmen) där evidensbaserad vård och standardiserade metoder ges högt värde.

Stina Michelson. Foto: Niklas Björling

Stina Michelson i P4 morgon

Stina Michelson talar om barn till frihetsberövade

Hilma Forsman, porträtt

Ny avhandling: Hilma Forsman

Addressing poor educational outcomes among children with out-of-home care experience: Studies on risk factors, pathways, and interventions

Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström

Podd om alkohol och narkotika

Josefin Månsson gästar podden "Det nya Sverige"

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2