Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Foto: Björn Dalin

Terminsstart på Sveaplan eller digitalt?

Under coronaepedemin har SUs lokaler varit helt stängda. Vid terminsstart H20 kommer vissa undervisningstillfällen ske på plats på Sveaplan.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Longitudinell studie av självmordsförsök bland samhällsvårdade barn

Lars Brännström och Bo Vinnerljung har i samarbete med Ylva B Almquist vid Institutionen för folkhälsovetenskap, SU, samt Yerko Rojas, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, gjort en ny studie av sjukhusinläggningar med anledning av självmordsförsök bland barn med erfarenhet av samhällsvård.

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen

I coronapandemins inledningsskede glömdes äldreomsorgen bort, vilket är en av huvudorsakerna till att smittan fått så omfattande spridning i många länders äldreboenden.

Foto: Eva Dalin

Biblioteket för socialt arbete integreras med Frescatibiblioteket

Biblioteket för socialt arbete flyttar inom kort sina samlingar till Frescatibiblioteket och i lokalerna vid Sveaplan blir det istället studieplatser. Beslutet om att flytta bibliotekets samlingar till Frescati togs redan 2017 och var planerat att genomföras sommaren 2021, men flytten tidigareläggs på grund av besparingskrav vid universitetsförvaltningen.

Longitudinell studie av utbildningsutfall bland samhällsvårdade barn

Lars Brännström, Hilma Forsman och Bo Vinnerljung har i samarbete med Ylva B Almquist vid Institutionen för folkhälsovetenskap, SU, gjort en ny studie av vad som förklarar skillnader i utbildningsutfall mellan personer med respektive utan erfarenhet av samhällsvård.

Ylva Spånberger Weitz

Identitetsförhandlingar om moderskap i föräldrars berättelser om familjehemsvård

Ylva Spånberger Weitz och Marie Karlsson har studerat hur biologiska föräldrar till familjehemsplacerade barn förhandlar om identitet och föreställningar om moderskap utifrån positionen som förälder på avstånd.

Foto: Niklas Björling

Rapport från Forskardag om socialpsykiatri 11 februari 2020

Förmiddagen den 11 februari samlades cirka 300 personer, socialarbetare inom socialpsykiatrin, personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och andra i aulan på Institutionen för Socialt Arbete.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2