Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Nytt forskningsprojekt

Äldreomsorg och covid-19

Tine Rostgaard har fått  992 000 kronor från Forte för en systematisk litteraturöversikt om äldreomsorg och covid-19. I studien som ska genomföras under 2021 medverkar också Elin Peterson och Marta Szebehely.

Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen

Ny professor: Carolina Överlien

Carolina Överlien har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga.

Aktuella projekt

Våld i ungas nära relationer

Sibel Korkmaz medverkar i Veckans Brott på SVT för att berätta om det forskningsprojekt om våld mellan ungda i nära relationer som bedrivs vid institutionen. 

Foto: Eva Dalin

Ny publikation

I huvudet på en socialpedagog

Christer Cederlund har tillsammans med Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson gjort en studie av yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik.

Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

Professor Tine Rostgaard och professor emeritus Marta Szebehely vid Institutionen för socialt arbete har tillsammans med professor Mia Vabø från Norge medverkat vid ett webbinarium anordnat av KI:s resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19 på temat pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i Sverige, Norge resp. Danmark.

Zoom, logotyp för bildpuff

Viktig information om undervisning via Zoom

Här har vi sammanställt information och regler för användning av Zoom i undervisning.

Foto: Björn Dalin

Pandemin inom äldreomsorgen

Nu när pandemin gått in i en andra våg har Marta Szebehely lämnat in sin underlagsrapport om internationella erfarenheter av pandemin inom äldreomsorgen till Coronakommissionen. Den heter ”Internationella perspektiv på covid-19 i äldreboenden” och kommer att offentliggöras tillsammans med kommissionens egen rapport den 15 december. 
 

Foto: Eva Dalin

Debatt

"Medborgarlön bättre än villkorade sjukskrivningar"

Försämrade livsvillkor är ingen stimulans för en bättre psykisk hälsa. Det är dags att göra något nytt, skriver Alain Topor, docent i socialt arbete, Stockholms Universitet i en replik till Timbro.

Omslag bok

Ny bok: Disciplinering, femininitet och tvångsvård

Maria Andersson Vogel har skrivit en bok om tjejers vardag och relationer vid särskilda ungdomshem.

Utlysning av doktorandmedel från Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg

Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs. medel för forskning som kan sökas av anställda lärare. Doktorandmedlen uppgår till 1 milj. fördelat på två år och resterande medel måste finansieras av den institution som söker och erhåller CKVO-medel.

Foto: Björn Dalin

Undervisning på Sveaplan eller digitalt?

Uppdaterat 2020-12-03. Under coronaepedemin har SUs lokaler varit helt stängda. Vi återkommer under december med information om vad som kommer att gälla under vårterminen 2021.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2