Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Lars Brännström, porträtt

Ny studie om den sociala bakgrundens betydelse för samhällsvårdade barns utbildningsnivå som vuxna

Lars Brännström vid institutionen har tillsammans Sten-Åke Stenberg, SOFI, SU, undersökt den sociala bakgrundens inverkan på ojämlikhet i utbildningsutfall genom så kallade primära och sekundära effekter. Primära effekter avser skillnader i skolprestation (betyg) och dess effekt på senare utbildningsval medan sekundära effekter avser skillnader i utbildningsval oberoende av skolprestation (betyg).

Debatt

"Statliga ungdomsvården kan ta sig ur krisen så här"

Forskaren Peter Andersson: Personalen på ungdomshemmen gör ofta ett bra arbete. Men det behöver ställas tydligare krav på grundutbildning. Att arbeta med samhällets mest utsatta barn och ungdomar ska inte vara en uppgift för vem som helst. Det ska inte vara ett ”extrajobb” bland flera.

Peter Andersson. Foto: Rickard Kihlström

Disputation Peter Andersson

Peter Andersson försvarar sin doktorsavhandling "Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen. Personalens berättelser."

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Covid-19 i äldreomsorgen

Marta Szebehely är en av författarna bakom en rapport till regeringens coronakommission

Nytt forskningsprojekt

Äldreomsorg och covid-19

Tine Rostgaard har fått  992 000 kronor från Forte för en systematisk litteraturöversikt om äldreomsorg och covid-19. I studien som ska genomföras under 2021 medverkar också Elin Peterson och Marta Szebehely.

Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen

Ny professor: Carolina Överlien

Carolina Överlien har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga.

Foto: Eva Dalin

Ny publikation

I huvudet på en socialpedagog

Christer Cederlund har tillsammans med Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson gjort en studie av yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik.

Zoom, logotyp för bildpuff

Viktig information om undervisning via Zoom

Här har vi sammanställt information och regler för användning av Zoom i undervisning.

Omslag bok

Ny bok: Disciplinering, femininitet och tvångsvård

Maria Andersson Vogel har skrivit en bok om tjejers vardag och relationer vid särskilda ungdomshem.

Foto: Björn Dalin

Undervisning på Sveaplan eller digitalt?

Uppdaterat 2020-12-20. Under coronaepedemin har SUs lokaler varit helt stängda. Lokalerna kommer vara fortsatt stängda under första halvan av vårterminen 2021.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2