Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Maria Andersson Vogel. Foto: Vilhelm Stokstad

Granskning av missförhållanden på särskilda ungdomshem

SVT:s Uppdrag granskning visar i ett kommande reportage på omfattande missförhållanden i vården av flickor vid ett av SiS särskilda ungdomshem. Maria Andersson Vogel diskuterar situationen för flickor vid de särskilda ungdomshemmen i Morgonstudion på SVT.

Foto: Niklas Björling

Nytt samarbetsprojekt om självvald inläggning för barn och unga

Professor Ulla-Karin Schön  vid Institutionen för socialt arbete har tilldelats forskningsmedel inom ramen för det strategiska partnerskapet och samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms universitet. Samarbetsprojektet handlar om att undersöka hur delaktighet och återhämtning kan främjas i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) genom insatsen självvald inläggning.

Lars Brännström, porträtt

Ny studie om den sociala bakgrundens betydelse för samhällsvårdade barns utbildningsnivå som vuxna

Lars Brännström vid institutionen har tillsammans Sten-Åke Stenberg, SOFI, SU, undersökt den sociala bakgrundens inverkan på ojämlikhet i utbildningsutfall genom så kallade primära och sekundära effekter. Primära effekter avser skillnader i skolprestation (betyg) och dess effekt på senare utbildningsval medan sekundära effekter avser skillnader i utbildningsval oberoende av skolprestation (betyg).

Debatt

"Statliga ungdomsvården kan ta sig ur krisen så här"

Forskaren Peter Andersson: Personalen på ungdomshemmen gör ofta ett bra arbete. Men det behöver ställas tydligare krav på grundutbildning. Att arbeta med samhällets mest utsatta barn och ungdomar ska inte vara en uppgift för vem som helst. Det ska inte vara ett ”extrajobb” bland flera.

Peter Andersson. Foto: Rickard Kihlström

Disputation Peter Andersson

Peter Andersson försvarar sin doktorsavhandling "Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen. Personalens berättelser."

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Covid-19 i äldreomsorgen

Marta Szebehely är en av författarna bakom en rapport till regeringens coronakommission

Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen

Ny professor: Carolina Överlien

Carolina Överlien har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga.

Foto: Eva Dalin

Ny publikation

I huvudet på en socialpedagog

Christer Cederlund har tillsammans med Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson gjort en studie av yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik.

Zoom, logotyp för bildpuff

Viktig information om undervisning via Zoom

Här har vi sammanställt information och regler för användning av Zoom i undervisning.

Omslag bok

Ny bok: Disciplinering, femininitet och tvångsvård

Maria Andersson Vogel har skrivit en bok om tjejers vardag och relationer vid särskilda ungdomshem.

Foto: Björn Dalin

Distansundervisning huvudregel hela vårterminen 2021

Uppdaterat 2021-01-21. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU under hela VT-21. Därutöver gäller de skärpta reglerna om maximalt åtta personer vid undervisningsmoment och examinationer. Salstentamen får ej ges.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2