Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Rättssäkerhet och solidaritet, symbolbild

Rättssäkerhet och solidaritet - vad hände?

Åsa Backlund har tillsammans med andra forskare skrivit en antologi om förändringar i rättssäkerheten för asylsökande.

Ny artikel

Privatizing the central core of social work.

Emelie Shanks och Gina Mejdell Bjerland har publicerat en artikel om privatisering av socialt arbete. De pekar i studien på de komplexa problem som uppstår när delar av myndighetsutövning hanteras av entreprenörer. 

Svenska dagbladet, logotyp

Debatt

"Ovärdigt att utvisa placerade barn"

Socialtjänsten har skyldighet att agera vid oro för att ett asyl­sökande barn far illa. Men när Migrationsverket kan besluta om utvisning under pågående vård försvåras läget avsevärt, skriver Åsa Backlund och en rad andra forskare. 

Ny bok

Ny bok om kvalitativa metoder

Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. En av författarna är Joakim Isaksson.

Nytt nummer av IJSW

Nytt nummer av International Journal of Social Welfare

I aprilnumret av International Journal of Social Welfare publiceras en rad intressanta artiklar från olika delar av världen, bland annat en artikel om livssituationen för papperslösa migranter i Sverige.

Abstractsida för artikeln Choice, needs or equality?

Choice, needs or equality?

Elin Peterson och Helene Brodin beskriver i den här artikeln hur äldreomsorgen beskrivs av aktörer så som politiker, lokala myndighetsrepresentanter och representanter för intresseorganisationer.

Förgätmigej. Foto: Sanna Tielman

Examenshögtid våren 2021

Examenshögtiden är en hyllning till de studerande som avlägger examen vid institutionen för socialt arbete.

Se aktuella artiklar

Ta del av institutionens nyaste forskningspublikationer.

Debattartikel

Barnkonventionen gäller även unga som begår brott

Debattartikel där Peter Andersson och Maria Andersson Vogel, tillsammans med 14 kollegor från andra institutioner/lärosäten, mot bakgrund av sin forskning argumenterar emot den senaste tidens politiska förslag om att flytta ansvaret för minderåriga som begår brott från särskilda ungdomshem till Kriminalvården.

Forskarna ställer krav på att de politiker som förespråkar detta ska redovisa vilket kunskapsunderlag de lutar sig emot samt på vilket sätt man menar att en sådan förändring är förenlig med Barnkonventionen som numer är svensk lag.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Biblioteket
DiVA
vfu ny 2