Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
Eva Samuelsson

Health, risk-taking and well-being

Ny artikel av Jukka Törrönen, Eva Samuelsson och Filip Roumeliotis: Health, risk-taking and well-being: doing gender in relation to discourses and practices of heavy drinking and health among young people

Adjungerade lärare sökes

Vi söker dig som är socionom, har jobbat med socialt arbete i 5–15 år och som gillar ditt arbete. Arbetsuppgifterna kommer på ett övergripande plan handla om att föra in dina erfarenheter av möten med klienter/brukare och av hur vardagen kan se ut i det sociala arbetet i vårt socionomprogram. Anställningen är tidsbegränsad och på deltid. Sista ansökningsdag: 2020-10-25

Omslag bok

Ny bok: Disciplinering, femininitet och tvångsvård

Maria Andersson Vogel har skrivit en bok om tjejers vardag och relationer vid särskilda ungdomshem.

Kursadministratör sökes

Vi söker en kursadministratör med övergripande ansvar för en del av de kurser som ges vid institutionen för socialt arbete. Vikariat på heltid under hela 2021. Sista ansökningsdag: 2020-10-25

Nordisk komparativ studie av långvarig utsatthet bland unga vuxna med erfarenhet av samhällsvård

Lars Brännström vid institutionen har i samarbete med forskare vid Stockholms universitet, Helsingfors universitet och det danska Nationella forsknings- och analyscentret för välfärd (VIVE) gjort en ny longitudinell studie där långvarig utsatthet (Not in Employment, Education or Training/NEET) bland unga vuxna med erfarenhet av samhällsvård i Sverige, Finland och Danmark uppmärksammas. Trots skillnader mellan länderna vad gäller tillgången till eftervårdsprogram och kopplingen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden visar studien att samhället i tillräcklig utsträckning inte tycks kunna kompensera för denna grupps utsatthet under barndomen i något av länderna.

Forskningsanslag till institutionen

Den 1 oktober beviljade Forte Hugo Stranz, Åke Bergmark och Nora Germundsson forskningsmedel om 2 970 000 SEK för projektet ”Mot ökad likriktning? Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd”.

Amanuens i socialt arbete sökes

En amanuens är en student som är anställd för att assistera institutionens administratörer, lärare och forskare. Det är ett bra sätt att få inblick i arbetet på en universitetsinstitution. Sista ansökningsdag: 2020-10-25.

Hilma Forsman och Lars Brännström har beviljats anslag från Forte

Hilma Forsman och Lars Brännström vid institutionen har som medsökande tillsammans med forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid SU samt forskare vid Stanford University, USA, och University of Liverpool, UK, beviljats 4 700 000 SEK för projektet "Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård".

Foto: Björn Dalin

Tidiga insatser krävs för unga kriminella

Michael Tärnfalk deltar i ett samtal på P1 Morgon om insatser för unga kriminella.

Utlysning av doktorandmedel från Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg

Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs. medel för forskning som kan sökas av anställda lärare. Doktorandmedlen uppgår till 1 milj. fördelat på två år och resterande medel måste finansieras av den institution som söker och erhåller CKVO-medel.

Höstens nya medarbetare

Hösten 2020 har vi en rad nya medarbetare. Klicka gärna på länken intill deras namn för att se närmare vilka de är.

Foto: Björn Dalin

Terminsstart på Sveaplan eller digitalt?

Under coronaepedemin har SUs lokaler varit helt stängda. Vid terminsstart H20 kommer vissa undervisningstillfällen ske på plats på Sveaplan.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Studera, undervisa och arbeta på distans

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Coronakrisen blottar brister i äldreomsorgen

I coronapandemins inledningsskede glömdes äldreomsorgen bort, vilket är en av huvudorsakerna till att smittan fått så omfattande spridning i många länders äldreboenden.

Foto: Eva Dalin

Biblioteket för socialt arbete integreras med Frescatibiblioteket

Biblioteket för socialt arbete flyttar inom kort sina samlingar till Frescatibiblioteket. Beslutet om att flytta bibliotekets samlingar till Frescati togs redan 2017 och var planerat att genomföras sommaren 2021, men flytten tidigareläggs på grund av besparingskrav vid universitetsförvaltningen.

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2