Utbildning

Doktorsdiplom med lagerkransar. Foto: Eva Dalin

Tre doktorander i socialt arbete sökes

Institutionen för socialt arbete utlyser härmed tre doktorandplatser som finansieras av fakultetsanslag för forskarutbildning. Vi välkomnar särskilt sökanden med en plan för avhandlingsarbetet som anknyter till institutionens forskningsinriktningar.

Bara juristerna slår oss

Socionomprogrammet vid SU är inför vårterminen 2018 fortfarande en av landets och universitetets mest sökta utbildningar. 

studexp

Studentexpeditionen stängs

Från hösten 2017 kommer studentexpeditionen att stängas.
Istället kommer du som student ha en administrativ kontakt som ansvarar för olika terminer.

studenter

Studenthandböcker

Foto: Eva Dalin

Registreringsperiod 10 - 17 augusti

Du behöver aktivera ditt universitetskonto i början av din utbildning. Du måste också registrera dig varje termin.

eduroam

Trådlöst nätverk - eduroam

Eduroam - ett samarbete mellan universitetsnätverk, främst i Europa, som syftar till att erbjuda fri tillgång till nät på universitetens campus

sukort

Ny student? Här hittar du information om IT för studenter!

Som ny student är det mycket att tänka på. För att du inte ska behöva leta efter informaton om IT så har vi samlat användbara länkar här.

Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets mobilapp

Med hjälp av mobilappen "Stockholms universitet guide" kan du med hjälp av din telefon orientera dig vid universitetet och hitta den service som finns för studenter.

Photo: Eva Dalin

Studentliv

Att vara student innebär inte bara att ägna sig åt undervisning som har med socialt arbete att göra. Det finns vid sidan av detta också andra aktiviteter vid Stockholms universitet, såväl rent sociala som sådana som kan underlätta dina studier.

 

Vad är på gång?

  • Reserv? 2017-12-05 Kort information till dig som fått en reservplats
  • Tre doktorander i socialt arbete sökes 2017-11-20 Institutionen för socialt arbete utlyser härmed tre doktorandplatser som finansieras av fakultetsanslag för forskarutbildning. Vi välkomnar särskilt sökanden med en plan för avhandlingsarbetet som anknyter till institutionens forskningsinriktningar.
  • Veckobrev till studenter 2017-11-17 Här hittar du institutionens veckobrev som skickas ut via e-post till alla som är registrerade på någon av institutionens kurser.
  • Hitta jobb och praktik på MyCareer! 2017-11-09 MyCareer är jobb- och karriärportalen för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet.
  • Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner 2017-10-26 Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen