Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
knark en svensk historia

Knark - en svensk historia

Magnus Linton presenterar och pratar om sin senaste bok

vinter

Så anmäler du halka och halkskador

Upptäcker du att det är halt och/eller dåligt snöröjt på gång- eller cykelvägar på universitetsområdet kan du rapportera in det i universitetets rapporteringssystem Samir. Samir bevakas löpande av Sektionen för säkerhet som tar kontakt med fastighetsägaren Akademiska Hus för att åtgärda de rapporter som kommer in.

Carolina Øverlien. Foto: NKTVS

Forskningsmedel till två projekt

Vi vill gratulera Carolina Øverlien som har fått forskningsmedel för två projekt.

Rätt verktyg i barnavårdsutredning

Forskare vid institutionen för socialt arbete skriver debattartikel om behovet av att ge socialtjänsten förutsättningar vid barnavårdsutredning

Nytt Working Paper

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?

Bild saxad från popNAD

Litar svenskar på myndigheters riskinformation?

Floden av information om risker med substanser anses av en del forskning förlama människor snarare än att ge dem underlag för rationella beslut. Mats Ekendahl och Patrik Karlsson har studerat svenskars inställning till myndigheters riskinformation.

Debattartikel. 27 forskare: Så kan EU:s murar rivas

Eva Nilsson, forskare vid Umeå universitet och vår institution medverkar i en debattartikel om flyktingpolitik

Foto: Eva Dalin

Information om utlandsstudier - teori

Välkommen till informationsmöte om hur det går till att studera utomlands under termin 4.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2