Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Foto: Ingrid Tinglöf

Sommaren 2015

Öppettider och kontaktinformation under sommaren. Samt viktiga datum för blivande studenter.

Foto: Björn Dalin

Yrkesidentitet som socionom?

Socionomutbildningen är en generalistutbildning som ska leda till anställningar inom alla olika delar av socialt arbete, från barn- och ungdomsvård till äldreomsorg. Men vad betyder det för den professionella identiteten som socionom?

Om bemötande av föräldrar med intellektuella funktionshinder

Professor Anna Hollander och docent Katarina Alexius, båda lektorer vid vår institution, har varit med och skrivit en debattartikel i DN Debatt om socialtjänstens och domstolarnas hantering av omhändertagande av barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.

Foto: Eva Dalin

Ny uppdragsutbildning

Förlängd anmälningstid till höstens uppdragsutbildningar och en helt ny uppdragsutbildning.

Foto: Eva Dalin

Nytt socionomprogram

Från hösten 2015 kommer ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2