Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Auladetalj

Sex - mer än bara samlag!

Stefan Balogh föreläser på temat sexualitet och funktionsnedsättning.

FemSem, 7 mars 2017. Seminariets deltagare. Foto: Maria Andersson Vogel

Premiär för Feministisk tisdag

Syftet med dessa seminarier, som återkommer första tisdagen i varje månad, är att skapa stimulerande och utmanande diskussioner om feministiska teorier och dess relevans och användning för forskning i socialt arbete. Vid det första tillfället reflekterade professor Evy Gunnarsson om utvecklingen av genusforskning inom socialt arbete under de senaste decennierna.

Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap

Rapporten ”Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap” har den 3 mars publicerats av FoU Nordost. Författarna är Amanda Ljungberg och David Matscheck, projektledare vid FoU Nordost, samt forskare Alain Topor vid Institutionen för socialt arbete.

aulatak

Öppen föreläsning om att arbeta med ensamkommande

Carl Pether Wirsén, psykoterapeut som är specialiserad på arbete med kris och trauma, föreläser om psykosocialt stöd i vardagen i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar

Tvångsvård av barn och unga, omslagsbild

Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner

Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

Puffbild World Wocial Work Day

World Social Work Day

Akademikerförbundet SSR, Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet bjuder in till World Social Work Day den 21 mars.

Äldre händer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Ny rapport av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell

Foto: Sanna Tielman

Ny rapport om unga och kriminalitet

Thomas Öhlund har tittat på olika forskningsprojekt om unga och kriminalitet under åren 1995-2013.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2