Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

- Kommer jag att gå in i väggen om ett år?

Tre av våra studenter deltar i radioprogrammet Kalibers granskning av socialtjänsten. Ett viktigt arbete som gör skillnad väntar dem, men de känner också oro för hur det ska fungera.

Foto: Ingrid Tinglöf

Ledande forskningsområden

Två av institutionens forskningsområden har utsetts till ”ledande forskningsområden” av Samhällsvetenskapliga fakulteten

Pengar.

Forskningsmedel till institutionens forskare

Flera spännande projekt är på väg att se dagens ljus efter att forskningsrådet Forte har delat ut medel till institutionen för socialt arbete.

Foto: Eva Dalin

Nytt socionomprogram

Sista antagningen till socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade görs till vårterminen 2015. Från hösten 2015 kommer ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade.

Foto: Eva Dalin

Ny avhandling: Påtvingad avflyttning från bostad

Pia Kjellbom har lagt fram avhandlingen "Påtvingad avflyttning från bostad. En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik"

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2