Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Bruk eller missbruk? Stora skillnader i hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas

Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras. Bedömningarna skiljer sig även mellan personal i socialtjänsten och landstinget.

Foto: Ingrid Tinglöf

Forskardag om äldre och äldreomsorg

Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan arrangerar den årliga forskardagen om äldre och äldreomsorg

Foto: Eva Dalin

En ny global definition av socialt arbete

Akademikerförbundet SSR och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet hälsar välkommen till seminarium

Foto: Björn Dalin

Öppen föreläsning: The medicalization of ordinary life

Allen Frances, MD, Duke University, den 18 mars. Fri entré.

Foto: Eva Dalin

Ensamkommande barn och ungdomar - en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner

Institutionen för socialt arbete erbjuder platser på uppdragskursen "Ensamkommande barn och ungdomar – en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner". Sista anmälningsdag för kursen är den 6 juni och den har planerad kursstart vecka 40.

Foto: Ingrid Tinglöf

Socialt arbete med inriktning mot anhörigperspektiv

Institutionen för socialt arbete erbjuder platser på uppdragskursen "Socialt arbete med inriktning mot anhörigperspektiv". Sista anmälningsdag för kursen är den 6 juni och den har planerad kursstart vecka 40.

- Kommer jag att gå in i väggen om ett år?

Tre av våra studenter deltar i radioprogrammet Kalibers granskning av socialtjänsten. Ett viktigt arbete som gör skillnad väntar dem, men de känner också oro för hur det ska fungera.

Foto: Ingrid Tinglöf

Ledande forskningsområden

Två av institutionens forskningsområden har utsetts till ”ledande forskningsområden” av Samhällsvetenskapliga fakulteten

Foto: Eva Dalin

Nytt socionomprogram

Sista antagningen till socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade görs till vårterminen 2015. Från hösten 2015 kommer ett nytt socionomprogram om 210hp istället för de två tidigare; det ”allmänt inriktade” och det med inriktningen mot äldre och funktionshindrade.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2