Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Carolina Øverlien. Foto: NKTVS

Ny medarbetare: Carolina Øverlien

Carolina Øverlien är anställd som lektor vid institutionen sedan hösten 2014. Hennes huvudsakliga forskningsområde rör barn och unga i utsatta livssituationer.

Porträtt av Magdalena Elmersjö

Ny medarbetare: Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö arbetar sedan hösten 2014 som forskare inom projektet "Kompetens i konkurrens" inom ramen för ett forskningsprogram lett av Marta Szebehely.

Trappa Sveaplan. Foto: Ann Kroon

Många vill gå uppför den här trappan

Vårt socionomprogram är landets tredje mest sökta utbildning inför vårterminen 2015, sett till det totala antalet sökande.

Att förstå och utveckla socialt arbete

Ett heldagsseminarium om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör.

Forskarseminarium: Institution, profession eller ideologi?

Inställningen till välfärdproblem och -lösningar bland gräsrotsbyråkrater inom socialtjänst, försäkringskassa och diakoni i Finland.

Foto: Eva Dalin

Disputation i socialt arbete

Pia Kjellbom disputerar med avhandlingen "Påtvingad avflyttning från bostad. En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik"

Foto: Eva Dalin

Bli mentor åt studenter med neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionsnedsättningar

Vill du ha ett givande, avlönat och meriterande extraarbete? Stockholms universitet rekryterar kontinuerligt mentorer till studenter med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2