Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Nytt Working Paper

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?

CKVO

Utlysning av medel från CKVO:s rörliga resurs 2015

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder, respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Foto: Eva Dalin

Reflektion som arbetsutveckling

Marie Birge Rönnerfält har tillsammans med utredaren Eva Norman tagit fram en bok om att utveckla sitt arbete genom reflektion med kollegerna.

Bild saxad från popNAD

Litar svenskar på myndigheters riskinformation?

Floden av information om risker med substanser anses av en del forskning förlama människor snarare än att ge dem underlag för rationella beslut. Mats Ekendahl och Patrik Karlsson har studerat svenskars inställning till myndigheters riskinformation.

Debattartikel. 27 forskare: Så kan EU:s murar rivas

Eva Nilsson, forskare vid Umeå universitet och vår institution medverkar i en debattartikel om flyktingpolitik

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2