Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Dags för feministisk tisdag igen

  4 april kl.14.30 i rum 814. Seminarium för anställda vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Linn Spross disputerade våren 2016 med avhandlingen ”Ett välfärdsstatligt dilemma” som bland annat behandlar hur jämställdhets- och familjepolitik har blivit ett inslag i arbetstidsfrågan. Under seminariet kommer Linn Spross att diskutera hur gränser mellan det reproduktiva arbetet och lönearbetet har omförhandlats historiskt. Seminariet tar sin utgångspunkt i en kombination av marxistiska perspektiv på lönearbete och feministiska/queerteoretiska perspektiv på familjen. Ur ett bredare perspektiv tematiseras även hur olika teoretiska perspektiv kan användas och vilka implikationer som ett teoretiskt styrt forskningsarbete får. Seminariet följs av postseminarium med vin och mingel i personalrummet!

  Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap

  Rapporten ”Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap” har den 3 mars publicerats av FoU Nordost. Författarna är Amanda Ljungberg och David Matscheck, projektledare vid FoU Nordost, samt forskare Alain Topor vid Institutionen för socialt arbete.

  aulatak

  Öppen föreläsning om att arbeta med ensamkommande

  Carl Pether Wirsén, psykoterapeut som är specialiserad på arbete med kris och trauma, föreläser om psykosocialt stöd i vardagen i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar

  Tvångsvård av barn och unga, omslagsbild

  Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner

  Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

  Puffbild World Wocial Work Day

  World Social Work Day

  Akademikerförbundet SSR, Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet bjuder in till World Social Work Day den 21 mars.

  Äldre händer

  Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

  Ny rapport av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell

  Foto: Sanna Tielman

  Ny rapport om unga och kriminalitet

  Thomas Öhlund har tittat på olika forskningsprojekt om unga och kriminalitet under åren 1995-2013.

  orgeln

  Working papers

  Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

  Biblioteket
  DiVA
  Mondo
  vfu ny 2