Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Licenciat-seminarium: ART i Sverige

Catrine Kaunitz försvarar sin licenciat-avhandling med titeln Aggression Replacement Training (ART) i Sverige -spridning, programtrohet, målgrupp och utvärdering

Blod

Blodbussen kommer till Sveaplan

Institutionen får besök av blodbussen, så passa på medan de är här!

Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap

Rapporten ”Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap” har den 3 mars publicerats av FoU Nordost. Författarna är Amanda Ljungberg och David Matscheck, projektledare vid FoU Nordost, samt forskare Alain Topor vid Institutionen för socialt arbete.

Tvångsvård av barn och unga, omslagsbild

Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner

Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

Äldre händer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Ny rapport av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell

Blod

Blodbussen kommer till Sveaplan

Institutionen får besök av blodbussen, så passa på medan de är här!

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2