Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Vill du arbeta hos oss?

Läser du på avancerad nivå och vill få inblick i institutionens arbete? Vi söker två amanuenser som kan hjälpa till med studieadministrativt arbete. Kom och jobba med oss!

Foto: Eva Dalin

Pia Kjellbom får hedersutmärkelse

Pia Kjellbom, lärare och forskare vid institutionen, har tillsammans med Pia Redlund, fått Stiftelsen Bångs hedersutmärkelse 2016 .

cyklar i snö

Så anmäler du halka och halkskador

Upptäcker du att det är halt och/eller dåligt snöröjt på gång- eller cykelvägar på universitetsområdet kan du rapportera in det i universitetets rapporteringssystem Samir.

Sveaplan vinter. Foto: Sanna Tielman

Många söker till socionomutbildningen

I antagningsomgången inför våren 2017 var det hela 4330 personer som sökte till socionomprogrammet vid Stockholms universitet.

Foto: Sanna Tielman

Ny rapport om unga och kriminalitet

Thomas Öhlund har tittat på olika forskningsprojekt om unga och kriminalitet under åren 1995-2013.

Foto: Eva Dalin

”Den sociala barnavården i Stockholm är i djup kris”

Tore Svendsen, lärare vid Institutionen och medarbetare på FoU Nordväst, har utvärderat ett projekt för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2