Kursen vänder sig till er som vill få en grundläggande orientering i socialt arbete som ämne-, forsknings- och verksamhetsområde. Kursen som består av fyra delkurser om 7,5 hp som kommer att handla om den svenska välfärdsstaten och dess koppling till socialt arbete, rättsliga grunder och central lagstiftning för socialt arbete, olika perspektiv på sociala problem och utsatta livssituationer, det sociala arbetets innehåll och organisering samt socialarbetarrollen och arbetsmetoder inom olika verksamhetsområden. Kursen ges på halvfart över två terminer med start ht16.

Mer information
 

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin