Kursplaner och litteraturlistor för fristående kurser på avancerad nivå

Evidens och kunskap inom socialt arbete (SU7227)

Evidence and knowledge in social work, avancerad nivå, 7.5 hp.

Kursplan

 

 

 

 

Bifogade filer
 • SU7227 Litteraturlista H17

  Evidens och kunskap inom socialt arbete, avancerad nivå, 7.5 hp

  Axford, N. & Morpeth, L. (2013). Evidence-based Programs in Children´s services: a Critical Appraisal. Children and Youth Services Review, 35: 268-277.

  Barth, R.B., Lee, B.R., Lindsey, M.A., Collins, K.S., Strieder, F., Chorp Sparks, J.A. (2011). Evidence-based practice at a crossroads: The timely emergence of common elements and common factors. Research on Social Work Practice 22(1), s.108-119.

  Bergmark, A., Bergmark, Å. & Lundström, T. (2011). Evidensbaserat socialt arbete: teori, kritik, praktik. Stockholm: Natur & kultur. 

  Björk, A. (2016). Evidence, fidelity and organisational rationales: multiple uses of Motivational Interviewing in a social service agency. Evidence & Policy 1: 53-71.

  Gray, M., Joy, E., Plath, D., & Webb, S. A. (2013). Implementing evidence-based practice: A review of the empirical research literature. Research on Social Work Practice, 23(2), 157-166.

  Jergeby, U. (red.)(2008) Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Stockholm: Gothia/IMS/Socialstyrelsen (Kap 1-5).

  Litell J H, Popa, M and Forsythe, B (2005). Multisystemic Therapy for social, emotional, and behavioral problems in youth aged 10-17. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4). The Cochrane Collaboration/Wiley. (30 s.). 

  Oscarsson, L. (2009) Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. (75 s).

  Piuva, K., Börjeson, M. & Lobos, C. (2011). Utvärdering i praktiken: om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur (184 s). (Kap. 1,7,8,10)

  SBU (2010). Program för att förebygga psykisk ohälsa bland barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU (s. 15-31, 49-56, 311-328). 

  Sundell, K., Beelmann, A., Hasson, H. & von Thiele Schwarz, U. (2015). Novel Programs, International Adoptions, or Contextual Adaptions? Meta-Analytical Results From German and Swedish Intervention Research. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, DOI: 10.1080/15374416.2015.1020540.

  Sundell, K., Hansson, K., Löfholm, A., Olsson, T., Gustle, L-H. & Kadesjö, C. (2008). The transportability of MST to Sweden: Short-term results from a randomized trial with conduct disorder youth. Journal of Family Psychology, 11, 550-560. 

   

  Tillkommer artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

   

  Fastställd 17 juni 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

   

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa