Kursplaner och litteraturlistor för fristående kurser på avancerad nivå

De äldre i välfärdsstaten

Kurskod SU7205, avancerad nivå, 7.5 hp

Kursplan

SU7205 Litteraturlista H17

Bifogade filer
 • SU7205 Litteraturlista H17

  De äldre i välfärdsstaten, 7.5 hp Avancerad nivå

  Andersson, L. & Öberg, P. (red.) (2012). Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden. Malmö: Liber. (valda delar)

  Anttonen, A. & Zechner, M. (2012). Theorizing Care and Care Work. In: Pfau-Effinger, B. & Rostgaard, T. (eds.) Care between Work and Welfare in European Societies. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. E-bok.
      
  Brodin, H. (2006). Den generella äldrepolitiken och den selektiva äldreomsorgen: om kön, klass, makt och åldrandet i Sverige. I: de los Reyes, Paulina (red). Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. SOU 2006:37, s 111-142.

  Calasanti, T. & Slevin, K. (2001). Gender, Social Inequalities and Aging. Walnut Creek: AltaMira Press.(200 s)
      
  Daatland, S. O. & Lowenstein, A. (2005). Intergenerational solidarity and the family - welfare balance. European Journal of Ageing, 2, 174-182. 
      
  Daly, M. (2002). Care as a Good for Social Policy. International Journal of Social Policy, 31 (2), 251-270.

  Da Roit, Barbara (2012). The Netherlands: the struggle between universalism and cost containment. Health and Social Care in the community (2012) 20(3), 228-237

  Dunér, A. & Nordström, M. (2009). Gör om mig - en studie om klientifieringsprocessen i äldreomsorgen. Socionomens forskningssupplement nr 25. Socionomen 2009:3, 44-53.

  Erlandsson, S. (2014). Hjälp att bevara eller förändra? : åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service. Rapport i socialt arbete 145 (valda delar).

  Evertsson, L. & Johansson, S. (2007). Springet i hemtjänsten, s 176-199. I Johansson, S. (red) Social omsorg i socialt arbete. Malmö: Gleerups.

  Forsell, E., Torres, S. & Olaison, A. (2014). Care managers' experiences of cross-cultural needs assessment meetings: the case of late-in-life immigrants. Ageing and Society, Available on CJO 2013 doi: 10.1017/S0144686X13000901.

  Gunnarsson, E. (2009). The welfare state, the individual and the need for care: older people´s views. International Journal of Social Welfare, 18, 252-259.     
   
  Gunnarsson, E. & Szebehely, M. (red.) (2009). Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.(150 s)

  Harnett, T. (2010). Seeking exemptions from nursing home routines: resident's everyday influence attempts and institutional order. Journal of Aging Studies 24:292-301.

  Meagher, G. & Szebehely, M. (eds.) (2013). Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. Stockholm Studies in Social Work 30. www.normacare.net  (valda delar)

  Meinow, B., Parker, M. G. & Torslund, M. (2011). Consumers of eldercare in Sweden : the semblance of choice. Social Science & Medicine 73: 1285-1289.

  Rodrigues, R., Huber, M. & Lamura, G. (eds.) (2012). Facts and Figures on Healthy Ageing and Long-term Care. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research. http://www.euro.centre.org/data/LCT_Final.pdf (Valda delar). 
      
  Rostgaard, Tine & Virpi Timonen & Caroline Glendinning (2012). Guest editorial: Reforming Home Care in Ageing Societies. Health and Social Care in the community (2012) 20(3), 225-227

  Sand, A-B. (2014). "Det handlar också om tid och pengar". Anhörigomsorg, försörjning, lagar. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga. http://www.anhoriga.se/publicerat/kunskapsoversikter/ 

  Stranz, A. (2013). Omsorgsarbetets vardag och villkor i Sverige och Danmark: ett feministiskt kritiskt perspektiv. Rapport i socialt arbete 144. (valda delar). 

  Szebehely, M. (2006). Omsorgsvardag under skiftande organisatoriska villkor: en jämförande studie av den nordiska hemtjänsten. Arbejdsliv, 8 (1) 49-66.
      
  Szebehely, M. & Trydegård, G-B. (2012). Home care for older people in Sweden: a universal model in transition. Health and Social Care in the community (2012) 20(3), 300-309

  Szebehely, M. & Ulmanen, P. & Sand, A-B. (2014) Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Working paper, Department of Social Work, 2014:1.

  Theobald, Hildegard (2012). Home-based care provision within the German welfare mix. Health and Social Care in the community (2012) 20(3), 274-282.

  Twigg, J. (2006). Body in Health and Social Care. Basingstoke: Palgrave MacMillan.(150 s)

  Twigg, J. (2004). The body, gender and age: Feminist insights in social gerontology. Journal of Aging Studies, 18, 59-73.
      
  Vabø, Mia (2012). Norwegian home care in transition – heading for accountability, off-loading responsibilities. Health and Social Care in the community (2012) 20(3), 283-291

  Waerness, K. (2007). Omsorg i ett globalt perspektiv. I Johansson, S. Social omsorg i socialt arbete, s 30-49. Malmö: Gleerups.

  Österle, August (2012). Home care in Austria: the interplay of family orientation, cash-for-care and migrant care. Health and Social Care in the community (2012) 20(3), 265-273

  Tillkommer: Aktuella avhandlingar samt aktuella, bl.a. internationellt publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

   

  Fastställd 17 maj 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa