Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt ämne som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser, vilket även inrymmer ett internationellt jämförande perspektiv. Socialt arbete är ett mångvetenskapligt ämne och har därför också inslag av sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

Ämnet ingår framför allt i socionomprogrammen, men kan även läsas i form av fristående kurser som finns på både grundläggande och avancerad nivå. Syftet med de fristående kurserna är inte att utbilda socialarbetare utan att tjäna som komplement till andra utbildningar eller som vidareutbildning för yrkesverksamma inom området.

Vi har även utbildningsprogram på avancerad nivå, såväl svenska som internationella.

Välkomna att botanisera bland vår utbildningar!

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin