Skrivschemat finner du längst ner på den här sidan.

Anmälan till skriftliga salstentamen sker på "Mina studier", www.mitt.su.se  senast en vecka innan tentamenstillfället. Kommer du oanmäld till tentamen får du inte skriva. 

Har du inte fått anonymkod får du inte skriva tentan.

Till tentan måste du ha med dig din legitimation samt anonymkoden du får när du anmäler dig till tentan.

 

Tentamensadministration:

Katja Sokolova rum 220f