Nästa informationsträff inför ansökan till institutionens avtal som rör utbytesstudier termin 4 HT18, är den 6:e februari kl.10.00-12.00 i rum 032.