Sidan om regler och rättigheter hittar du här:

http://www.su.se/utbildning/studentliv/regler-r%C3%A4ttigheter