Studentinflytande

Studentinflytande

Studentinflytande är i praktiken att se som en ständigt pågående dialog där universitetets anställda och studenterna samarbetar för att förbättra den gemensamma verksamheten. Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen. Detta kan ske på flera olika sätt; genom direkt deltagande i utbildningen, genom utvärdering av kurser och program, via representation i olika organ och genom studentorganisationer.

Doktorandrådet Socialt Arbete

Medlemmar i Doktorandrådet Socialt Arbete är doktorander vid institutionen. Doktorandrådet är ett utskott i Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS) och verkar för att tillvarata doktorandernas intressen.

SSAS - Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm

SSAS är en egen studentkår vid Stockholms universitet. Alla studenter som studerar vid Institutionen för socialt arbetet vid SU, och har betalt sin kåravgift, är medlemmar i SSAS. Det är vi tillsammans som bildar kåren!

Regler och rättigheter för dig som student

Länkar till lagar rörande universitetens verksamhet i allmänhet, till Stockholms universitets lokala regelverk – Regelboken, samt kontaktuppgifter till studentkårens personal.

Utvärdering av utbildning

Utvärdering av utbildningen görs inom institutionen på tre nivåer. Utöver detta utvärderas även landets socionomutbildningar på nationell nivå av Universitetskanslerämbetet.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen