Den stora datorsalen innehåller 20 datorer och är i första hand till för undervisning, men då ingen undervisning pågår får studerande vid institutionen använda datorerna.

Den andra "lilla" salen innehåller 11 datorer och är till för enskilt arbete och grupparbeten.

Du loggar in med ditt universitetskonto, samma konto man använder för att logga in på "mitt universitet" (mitt.su.se), Mondo och det trådlösa nätverket.

Skriva ut och kopiera

Det finns skrivare/kopiator i stora datorsalen samt i biblioteket.
Så här fungerar printomat

Så här skriver du ut.
Så här kopierar du.

Så här skriver du ut från din egen laptop.

Så här köper du utskrifter

Öppettider

De som har passerkort kan använda datasalen dygnet runt året om.

Passerkort

Passerkort ansöker du om och hämtar på studentexpeditionen.

Har du en bärbar dator med trådlöst nätverkskort kan du använda det trådlösa nätverket som finns i huset. Du loggar även här in med ditt universitetskonto. Du kan även skriva ut från din egna dator.

För att få använda datorerna krävs att du

  • är studerande vid institutionen
  • skrivit på ansvarsförbindelse (görs hos studentexpeditionen)
  • har ett universitetskonto
  • gått någon av de kurser som anordnas vid varje terminsstart eller har motsvarande kunskaper
  • har giltigt passerkort
  • följer anslagna regler och instruktioner

Dörrarna till datasalarna är låsta och larmade. De får inte under några omständigheter ställas upp.

Passerskort, användarnamn och lösenord gäller genom hela utbildningen. Du behöver alltså bara göra detta en enda gång under din utbildning.

Datorer på Frescati

Det finns även datorer på Frescati som alla studenter får använda. Läs mer om var de finns här. Datorsalar Frescati

Skulle du bli av med ditt användarnamn och/eller lösenord måste du kontakta studentsupporten på Frescati: Borttappat användarnamn eller lösenord

Datasalarna administreras av IT/Media. Helpdesk: helpdesk@su.se.

Information från den centrala IT-enheten
Borttappat användarnamn eller lösenord

 

 
Datasalarna
Korridoren utanför datasalarna. Foto: Ingrid Tinglöf