STUDENTEXPEDITIONEN FÅR NYA ÖPPETTTIDER fr o m 1 MARS

Fr o m 1 mars håller studentexpeditionen på plan 4 öppett endast Måndag, Tisdag och Torsdag mellan kl 10.00 - 12.00
 

Registrering för V17 - 29/12 -3/1

Har du glömt registrerat dig, vänd dig till Studentexpeditionen på plan 4 eller ring. Ska du omregistrera dig ring Studentexpeditionen 16 28 94.

Du registrerar dig via  mina studier.
Du kan bara webbregistrera dig om du är klar med föregående termin/-er.
Du som har haft studieuppehåll och inte kan registrera dig, vänd dig till Studentexpeditionen.

OBS! Studenter som ska gå termin 7 V17 och läsa avancerade kurser blir registrerade av Studentexpeditionen vartefter uppsatser lämnas in.
 

Aktivera universitetskonto

Du måste  aktivera ditt universitetskonto för att kunna gå in på Mondo som är Stockholms universitets gemensamma kommunikationsplattform mellan lärare och studenter.
 

Reserver

På Institutionen för socialt arbete har vi inget upprop. Om någon som är antagen tackar nej till sin plats, mejlar vi eller ringer till den som står först i sin urvalsgrupp.
 

Tentamensadministration

Regler och riktlinjer för Examination

Den som inte är anmäld eller har glömt legitimation får inte skriva.
Endast studenter som anmält sig till tentamen via webben får skriva tentamen.

Katja Sokolova på plan 2, rum 220f, ansvarar för tentamensadministration.
Telnr 16 4911 eller katja.sokolova@socarb.su.se
 

Boka grupprum

Nu kan du själv boka grupprum via TimeEdit.
Lokalbokning gäller endast för studenter på Institutionen för socialt arbete. Logga in med ditt studentkonto.
 

Biblioteket

Biblioteket för socialt arbete

 

Öppettider för portar och korridorer

Portarna är öppna mån - fre kl 07.00 - 17.00 terminstid
Korridorerna är öppna vintertid kl 8.00-17.00 och sommartid 8.00-16.00

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin