Bångs stiftelse uppmärksammar förtjänstfullt arbete för att människor i ekonomiskt svåra livssituationer utan resursstarka nätverk erbjuds socialjuridisk rådgivning, genom organisationen SER – Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning.

Båda mottagarna är ordförande i, initiativtagare till och grundare av SER, som erbjuder socialjuridisk rättighetsrådgivning genom erfarna socialarbetare och socionomstudenter.

Hedersutmärkelsen delas ut den 23 november vid en sluten ceremoni.

Om Bångs Stiftelse

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades 1927 genom en donation och delar årligen ut 4 – 6 miljoner kronor till föreningar som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet. Med utmärkelsen vill Bångs Stiftelse visa sin uppskattning för en god samhällsinsats som kommer de mest utsatta tillgodo.

Information om Bångs stiftelse finns på www.bangs-stiftelsen.se