Utbildning

studexp

Studentexpeditionen stängs

Från hösten 2017 kommer studentexpeditionen att stängas. Istället kommer du som student ha en administrativ kontakt som ansvarar för olika terminer.

puffbild sommar

Sommaren 2017

Information om öppettider, jourhavande prefekt osv.

studenter

Studenthandböcker

eduroam

Trådlöst nätverk - eduroam

Eduroam - ett samarbete mellan universitetsnätverk, främst i Europa, som syftar till att erbjuda fri tillgång till nät på universitetens campus

sukort

Ny student? Här hittar du information om IT för studenter!

Som ny student är det mycket att tänka på. För att du inte ska behöva leta efter informaton om IT så har vi samlat användbara länkar här.

Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets mobilapp

Med hjälp av mobilappen "Stockholms universitet guide" kan du med hjälp av din telefon orientera dig vid universitetet och hitta den service som finns för studenter.

Photo: Eva Dalin

Studentliv

Att vara student innebär inte bara att ägna sig åt undervisning som har med socialt arbete att göra. Det finns vid sidan av detta också andra aktiviteter vid Stockholms universitet, såväl rent sociala som sådana som kan underlätta dina studier.

 

Foto: Eva Dalin

Utbildning i socialt arbete

Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt ämne som handlar om olika perspektiv på sociala problem och sociala förändringsprocesser, vilket även inrymmer ett internationellt jämförande perspektiv. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne och har därför också inslag av sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

Vad är på gång?

  • Studentexpeditionen stängs 2017-06-20 Från hösten 2017 kommer studentexpeditionen att stängas. Istället kommer du som student ha en administrativ kontakt som ansvarar för olika terminer.
  • Registreringsperiod 10 - 17 augusti 2017-06-20 Du behöver aktivera ditt universitetskonto i början av din utbildning. Du måste också registrera dig varje termin.
  • Stockholms universitets mobilapp 2017-05-22 Med hjälp av mobilappen "Stockholms universitet guide" kan du med hjälp av din telefon orientera dig vid universitetet och hitta den service som finns för studenter.
  • Carolina Øverlien 2017-04-06 Docent i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde rör barn och ungdomar i utsatta livssituationer.
  • Veckobrev till studenter 2017-03-28 Här hittar du institutionens veckobrev som skickas ut via e-post till alla som är registrerade på någon av institutionens kurser.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

Mitt universitet
Schema och kursplaner
Studievägledning
Urkund

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen