Lundström, T. och Wiklund, S. (2000) Att växa upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd. En forskningsöversikt om barns uppväxtvillkor i familjer med socialbidrag och små ekonomiska resurser. Stockholm: FoU i Stockholm.

Wiklund, S. (2005) "Social barnavård i nya former. Om marknadsorientering inom barnavårdsarbetet. Socialvetenskaplig tidskrift, 12, 149-168.

Wiklund, S. (2006) "Signs of child maltreatment. The extent and nature of referrals to Swedish child welfare agencies." European Journal of Social Work, vol 9, no 1, 39-59.

Wiklund, S. (2006) Den kommunala barnavården - om anmälningar, organisation och utfall. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet (diss.).