Tielman, Sanna

Sanna Tielman

Fil.dr. i sociologi med speciell inriktning mot socialpsykologi

Sanna Tielman. Foto: Björn Dalin
Sanna Tielman. Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Bitr. studierektor med speciellt ansvar för IT-pedagogisk utveckling, utvärdering och kommunikation.

Huvudsakligt forskningsområde

Socialpsykologi, sociologi, diskrimineringsforskning.

Handleder gärna

inom alla ovanstående forskningsområden, gärna uppsatser med teoretiskt eller metateoretiskt fokus. Är även intresserad av frågor om föreställningssystem. Gärna med utgångspunkt från socialkonstruktivism, symbolisk interaktionism eller andra ordningens systemteori.

 

Bifogade filer
 • Tielman, Sanna: Publikationer

  Sanna Tielman hette tidigare Fork i efternamn.

  Fork, Susanna (1996) Självets positioner. Lidande och konflikt som föreställningssystem. Dept. of Sociology, Uppsala University (Doctoral Disseration)

  Sandstedt, Eva; Ahmadi, Nader; Fork, Sanna; Jacobsson, Kerstin; Lindberg, Elisabeth (1997) Förorten i det senmoderna samhället. Gävle: Institutet för Bostadsforskning.

  Sandstedt, Eva; Fork, Sanna (1998) "Sjuka/sunda hus-frågan i ett samhällsperspektiv", ur Byggforskning 6/98. Stockholm: Byggforskningsrådet.

  Fork, Sanna, Sandstedt, Eva (1999)"Samhällsvetenskaplig forskning om sjuka och sunda hus. En litteratursammanställning", Arbete och Hälsa 1999:16. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

  Sandstedt, Eva; Fork, Sanna (1999) "Sjuka/sunda hus frågan i ett samhällsperspektiv", ur Miljö och Hälsa 1/1999. Stockholm: Miljö och Hälsa.

  Hännestrand, S.; Michailakis, Dimitris; Söder, Mårten; Tielman, Susanna (1999) Diskriminering: Samhällets marginalisering av funktionshindrade. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning.

  Tielman, Sanna; Michailakis, Dimitris (1999) Diskriminering: Samhällets marginalisering av de funktionshindrade. Uppsala: Uppsala universitet.

  Tielman, Sanna (1999) Ord och bild! Lathund samt övningar till grundkurs i ord- och bildbehandling i Word (läromedel). Uppsala: Uppsala universitet.

  Hännestrand, Bo; Michailakis, Dimitris; Söder, Mårten; Tielman, Sanna (2000) "Samhällets marginalisering av rörelsehindrade. Problematisering av begreppet diskriminering". Mångfald i arbetslivet, Arbetsrapport 3. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning, Svenska ESF-rådet, Integrationsverket.

  Sandstedt, Eva; Tielman, Sanna (2000) "Nya vinklar för studiet av sjuka hus", ur Byggforskning 1/00. Stockholm: Byggforskningsrådet.

  Tielman, Sanna (2000) Om ändå jag hade ett brutet ben! Om arbetslivsintegration av personer med osynliga och omtvistade skador. Arbetspapper ventilerat vid sociologförbundets årliga konferens 2000, Växsjö. (under bearbetning)

  Tielman, Sanna (2002) "Det normalas föränderlighet", ur Arbetsliv och funktionshinder / Malena Sjöberg (red.). Lund : Studentlitteratur.

  Tielman, Sanna (2003) Handikappning och normalisering. Om integration och marginalisering av anställda med funktionshinder. Centrum för Handikappforskning 2003:2. Uppsala: Centrum för Handikappforskning, Uppsala universitet.

   

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet