Foto: Eva Dalin
Ylva Spånberger Weitz.
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Barn och ungdomar i samhällsvård med särskilt fokus på skolerfarenheter och vuxenblivande. Kvalitativa intervjuer och narrativ metod.

Handleder gärna inom

Handleder gärna uppsatser med olika typer av kvalitativ metod, företrädesvis inom området barn och unga.