Schlytter, Astrid

Publikationer Astrid Schlytter

Författare Titel År
Astrid Schlytter, Devin Rexvid
Mäns heder : Att vara både offer och förövare 2017
Iman Hussein, Astrid Schlytter, Monica Strandow,
et al.
Våga stå kvar! - En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 2015
Astrid Schlytter, Devin Rexvid
Pojkars villkor i hederskontexten : LVU:s blinda fläck 2015
Astrid Schlytter, Devin Rexvid
Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang 2014
Astrid Schlytter
Om ett tvångs-, barn- och kusinäktenskap 2012
Astrid Schlytter
Familj och heder 2012
Devin Rexvid, Astrid Schlytter
Attitydförändringar hos unga män med hederskulturella värderingar 2012
Devin Rexvid, Astrid Schlytter
Heroes, hymen and honour : a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context 2012
Astrid Schlytter, Devin Rexvid, Özlem Celepli,
et al.
Heder och det civila samhällets metoder 2011

Familj, religion, rätt. : En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som exempel 2011
Astrid Schlytter
Hedersrelaterade värderingar och normer i en svensk kontext 2011
Astrid Schlytter, Hanna Linell
Girls with honour-related problems in a comparative perspective 2010
Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi,
et al.
Oskuld och heder : en undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad - omfattning och karaktär 2010
Astrid Schlytter, Sara Högdin, Devin Rexvid
Rätten att själv få välja vem man ska gifta sig med : kartläggning bland unga i årskurs 9 i Stockholms stad 2010
Astrid Schlytter, Hanna Linell
Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor 2008
Astrid Schlytter, Liv Kanakura
Elektra : Ett projekt mot hedersförtryck och våld 2007

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet