Kontaktinformation

Profilsida

Tillsynens förutsättningar och praktik. Om samhällets ansvar för barn i socialtjänstens dygnsvård.

Huvudhandledare: Stefan Wiklund
Biträdande handledare: Marie Sallnäs